Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Studia podyplomowe

Podyplomowe Studia Architektury Wnętrz

Podyplomowe Studia Zaoczne

Rodzaj studiów: architektoniczno – plastyczne
Kierunek studiów: architektura wnętrz
Specjalność: architektura wnętrz

Studia przygotowują absolwentów do pracy projektowej w dziedzinach architektury wnętrz mieszkalnych i użyteczności publicznej, małej architektury i detalu architektonicznego, designu w architekturze. Oferta skierowana jest do absolwentów (także studentów IV i V –go roku) studiów magisterskich na kierunku architektura, absolwentów Wyższej Szkoły Sztuki Użytkowej oraz innych wyższych szkół architektonicznych i plastycznych, a także absolwentów (i studentów IV i V roku) kierunku budownictwa lądowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach studia mogą podjąć absolwenci innych kierunków studiów wyższych.

- tryb kształcenia zaoczny, 3 semestralny, zajęcia w piątki, soboty po 6 – 10 godz. lekcyjnych dziennie (w sumie 16 godz. podczas zjazdu). Ogółem w semestrze I -112 godz. zajęć, w semestrze II – 112 godz., natomiast w semestrze III dyplomowym - 87 godz.; w sumie 311 godz.

- termin rozpoczęcia: 29 lipca – zakończenie: 10 lutego

- nabór uczestników przewidziany na min. 15 -20 osób

- postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja powołana przez Dziekana Wydziału Budownictwa i Architektury. Przewodniczącym komisji jest kierownik Studiów Podyplomowych.

Studium ma na celu kształcenie o profilu artystyczno - humanistycznym, jak i technicznym. Profil humanistyczny dotyczy kształtowania większej wrażliwości estetycznej, dobrej orientacji aktualnych potrzeb ludzkich w celu umiejętności przekształcania wnętrz na nowe funkcje, pogłębiania znajomości historii kultury i sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem miejsca i tradycji lokalnych, psychologii architektury, percepcji przestrzeni, wrażliwości na kolor i inne. Profil techniczny dotyczy rozszerzenia wiedzy z zakresu konstrukcji budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji detalu architektonicznego, infrastruktury technicznej i instalacyjnej, znajomości różnych, także najnowszych technik wykończeniowych, materiałów jak i nowoczesnych technologii realizacyjnych architektury wnętrz, w tym wspomaganych komputerowo /architektura inteligentna/.

Głównym celem studium jest pogłębienie wrażliwości estetycznej architekta i rozszerzenie wiadomości na temat ważności detalu architektonicznego, kształtu, faktury i koloru w oddziaływaniu wnętrza architektonicznego, jak i rozwijanie umiejętności projektowania w małej skali architektury wnętrz.

Absolwent ma się charakteryzować umiejętnością projektowania i aranżacji wnętrz mieszkalnych w pełnym standardzie /małe i duże mieszkania, domki jednorodzinne i rezydencje/ i o różnej funkcji / kuchnie, łazienki, miejsca wypoczynku, itd./ jak i w wybranym zakresie wnętrz użyteczności publicznej /biurowych, handlowych, wielofunkcyjnych, wystawowych, sakralnych, kinowych i teatralnych, multimedialnych i innych/. Ma też wykształcić wystarczającą wiedzę do projektowania pełnego wyposażenia wnętrz, w tym mebli jak i precyzyjnego doboru kolorystyki wnętrza. Powinien też umieć projektować elementy detalu architektonicznego wewnątrz budynków i na fasadach, ze szczególnym uwzględnieniem tkanki zabytkowej, ich kolorystykę zewnętrzną, a także elementy małej architektury.

Studia tworzą też wspólną przestrzeń dla możliwości wzajemnego oddziaływania różnych osobowości i artystycznych postaw twórczych architektów inżynierów, architektów wnętrz i artystów plastyków biorących udział w zajęciach dydaktycznych, jak i współpracy między nimi.