Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Konferencje

1. Ogólnopolska konferencja naukowa
„Kierunki transformacji polskich miast u progu wstąpienia do Unii Europejskiej”
27 - 28 listopada 2000

2. Sesja Jubileuszowa z okazji 70-lecia urodzin prof. dr inż. arch. Witolda Jarzynki
„Dydaktyka i praktyka w architekturze”
21 listopada 2002

3. Międzynarodowa konferencja naukowa
Wooden Architecture in Northern Europe” / „Architektura drewniana w Europie Północnej”
9 - 10 września 2003
(w ramach projektu europejskiego „New Space under an Old Roof” – program CULTURE 2000)

4. Międzynarodowe Seminarium TICCIH
„Dziedzictwo techniki dla przyszłości – Atrakcyjność turystyczna mostów zwodzonych”
18 - 20 października 2004
(seminarium współorganizowane przez IAiPP, WBiA, PS)

5. Międzynarodowa konferencja naukowa
Traditional Craft in 21st Architecture” / Rzemiosło tradycyjne w architekturze XXI wieku”
4 - 5 kwietnia 2005
(w ramach projektu europejskiego
Traditional Craft in 21st Century Architecture” – program CULTURE 2000)

6. I Konferencja Naukowa z cyklu Fenomeny Pogranicza"
„Nauczanie Architektury i Urbanistyki"
20 - 21 listopada 2009