Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego

71-210 Szczecin, ul. Żołnierska 50, tel. (91) 449-56-74

Array

Instytut

...

..

.

Władze Instytutu

Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
tel. 91 449-56-74
e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zastępca Dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
dr inż. arch. Lechosław Czernik
tel. 91 449-56-23
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Sekretariat Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
mgr
Urszula Janowska
tel. 91 449-56-74
e-mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Działalność Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego

Oferta kształcenia na kierunku: Architektura i Urbanistyka wynika z zapotrzebowania regionu zachodniopomorskiego na wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną w tym zakresie. Trzy jednostki naukowe tworzące kierunek to: Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Katedra Architektury Współczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania oraz Katedra Rysunku, Malarstwa i Rzeźby. Jednostki te stanowiąc naturalne zaplecze opiniodawcze i opiniotwórcze, realizują swą misję dbając o właściwe relacje z otoczeniem, podejmując szeroką współpracę z administracją rządową i samorządową regionu. Pracownicy tego kierunku kształcenia uczestniczą w pracach studialnych i zespołach doradczych Urzędu Miasta i Urzędu Wojewódzkiego jako konsultanci i specjaliści, szczególnie, gdy analizowane są zagadnienia związane z reprezentowanymi przez nich specjalnościami. W ramach współpracy z Urzędem Marszałkowskim brali udział w pracach nad planami rozwoju gospodarczego regionu, współuczestnicząc w tworzeniu „Strategii rozwoju Regionu Pomorza Zachodniego”.

Liczne kontakty i podpisane umowy o współpracy z gminami województwa, świadczą wydatnie o obecności tego kierunku kształcenia w życiu społeczno - samorządowym regionu Pomorza Zachodniego. Inicjatywy podejmowane wspólnie z władzami gminnymi i Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, w ramach ratowania i zachowania najcenniejszych dóbr kultury i krajobrazu, pomagają we właściwej realizacji planów zagospodarowania, rewitalizacji miejscowości i terenów zdegradowanych.

Współpraca zagraniczna zaowocowała nawiązaniem kontaktów i wspólnym programem badawczym z Akademią Architektury w Rotterdamie (NL), wymianą studentów w ramach programu TEMPUS czy ERASMUS z Fachhohschule w Oldenburgu (D) i Groningen (NL), jak również pokrewnych kierunków kształcenia w Dortmundzie, Dreźnie, czy Kopenhadze. Wspólnie z Instytutem Mieszkalnictwa i Studiów Rozwoju Urbanistycznego w Rotterdamie realizowany był program badawczy finansowany przez rząd Holandii. Bardzo interesująco zapowiada się współpraca naukowa z Uniwersytetem Sztuki w Berlinie.

Ponadto pracownicy Kierunku AiU zasiadają we władzach organizacji i stowarzyszeń branżowych takich jak: Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Szczecin (TUP), Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Szczecin (SARP), Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu (ZOIU) czy Zachodniopomorska Okręgowa Izba Architektów (ZPOIA).

Zajęcia dydaktyczne kierunku architektura i urbanistyka prowadzone są od 1999r. w budynku przy ul. Żołnierskiej 50 w Szczecinie. W budynku tym zostało przygotowanych 12 sal dydaktycznych, sale wykładowe, 2 pracownie rysunkowe na 20 i 30 stanowisk, pracownia rzeźby na 15 stanowisk, pracownia grafiki i modelowania, 2 pracownie komputerowe na 20 stanowisk z dostępem do Internetu (wyposażone dodatkowo w drukarki, w skaner A0, ploter A0, rzutnik multimedialny), biblioteka i czytelnia z dostępem do Internetu, dziekanat kierunku.