Ważniejsze publikacje

Monografie:

Arlet Joanna
„Drewniane budownictwo szkieletowe na Pomorzu Zachodnim”. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2004

Paszkowski Zbigniew
„Transformacja przestrzeni śródmiejskich na przykładach wybranych miast europejskich” Wydawnictwo: Walknowski, Szczecin 2003

Paszkowski Zbigniew
„Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej”. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2001

Paszkowski Zbigniew
„Wizje i realizacje 1997-2003”. Wydawnictwo: Walknowski, Szczecin 2004

Paszkowski Zbigniew
„Restrukturyzacja miasta historycznego” Wydawnictwo: Hogben, Szczecin  2008

Satkiewicz-Parczewska Aleksandra
„Kompozycja architektoniczna a jej percepcja”. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2002

Bizio Krzysztof
„Kultura i sztuka w procesach rewitalizacji miast”. Wydawnictwo: Printshop, Szczecin 2008

Fiuk Piotr
„Transformacja zespołów staromiejskich w Polsce po 1989 roku”. Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2008

Rutyna Halina
„Dzieje kościoła św. Jakuba Apostoła w Szczecinie i jego znaczenie w historii miasta”. Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2008

Rutyna Halina
„Forma i symbolika architektury sakralnej. Tradycja a współczesność”. Wydawnictwo: Hogben, Szczecin 2005