Przedmioty

Historia architektury i urbanistyki
semestr 1
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

Historia architektury i urbanistyki
semestr 2 i 3
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: mgr his. sztuki Iwona
Sandach

Historia architektury i urbanistyki
semestr 4 i 5
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. arch. Joanna Arlet

Ochrona i konserwacja zabytków
semestr 7
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski prof.
nadzw. ZUT

Praktyka z konserwacji zabytków i geodezji
semestr 8
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr inż. arch. Maciej Płotkowiak

Projektowanie dyplomowe
semestr 8
Osoba odpowiedzialna za przedmiot: dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski prof.
nadzw. ZUT