Kadra

Kierownik Zakładu

dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski prof. nadzw. ZUT
tel.: 449 55 28, 449 56 75, email:
zpaszkow@zut.edu.pl

Samodzielni pracownicy naukowi

dr hab. inż. arch. Aleksandra Satkiewicz - Parczewska prof. nadzw. ZUT
tel.: 449 56 32, email:
asparstudio@wp.pl

Adiunkci

dr inż. arch. Joanna Arlet
tel.: 449 56 31, email: arlet@zut.edu.pl

dr inż. arch. Ewa Augustyn-Lendzion
tel.: 449 56 30

dr inż. arch. Piotr Fiuk
tel.: 449 56 29, email: pfiuk@zut.edu.pl

dr inż. arch. Maciej Płotkowiak
tel.: 449 56 28

dr inż. arch. Halina Rutyna
tel.: 449 56 31, email: rutyna@zut.edu.pl

Starsi wykładowcy

mgr hist. sztuki Iwona Sandach
tel.: 449 56 30

Sekretariat zakładu

st. technik Barbara Haduch
tel.: 449 56 75
, e-mail:
haduchb@zut.edu.pl