Tematyka prac dyplomowych

dr hab. inż. arch. Zbigniew Paszkowski prof. nadzw. ZUT
- ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
- projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
- projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
- projektowanie obiektów użyteczności publicznej

 dr hab. inż. arch. Aleksandra SatkiewiczParczewska prof. nazw. ZUT
- adaptacja architektury zabytkowej ze szczególnym uwzględnieniem aranżacji wnętrz
- projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej

dr inż. arch. Joanna Arlet
- ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
- projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
- projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
- projektowanie wnętrz

dr inż. arch. Piotr Fiuk
- ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
- projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
- projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej
- projektowanie wnętrz

 dr inż. arch. Maciej Płotkowiak
- ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych
- projektowanie zagospodarowania terenów i rewaloryzacja zespołów zabytkowych
- projektowanie architektoniczne w przestrzeni kulturowej