Zakład Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydział Budownictwa i Architektury, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie